alnor

alnor European Union Trademark Information

Status Update! On Friday, May 17, 2019, status on the alnor trademark changed to Application under examination.

On Monday, May 13, 2019, an european community trademark registration was filed for alnor by ALNOR - Systemy Wentylacji Spółka z o.o. . The OHIM has given the trademark application number of 018064675. The current status of this trademark filing is Application under examination. The correspondent listed for alnor is Sylwia Oleksiewicz   of   Marszałkowska 111, Warszawa, PL 00-102 . The alnor trademark is filed in the category of Environmental Control Instrument Products (lighting, heating, cooling, cooking) , Rubber Products , Non-Metallic Building Material Products , Advertising, Business & Retail Services , Construction and Repair Services , Metal Products , Machinery Products , Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products .
Word Mark: alnor
Status/
Status Date:
Application under examination
Friday, May 17, 2019
Application Number: 018064675
Filing Date: Monday, May 13, 2019
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Figurative
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Poland
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
Correspondent:
Marszałkowska 111
Warszawa
PL 00-102

Classification Information

Class Code: 011
Class Description: Environmental Control Instrument Products (lighting, heating, cooling, cooking)
Goods & Services: wyciągi [wentylacja]; wentylatory do systemów wentylacji; wentylatory osiowe; wentylatory wywiewne; wentylatory ssące; wentylatory radialne; wentylatory pokojowe; wentylatory sufitowe; wentylatory dachowe; wentylatory elektryczne; wentylatory eoliczne; przenośne wentylatory elektryczne; instalacje do wentylacji; urządzenia do wentylacji; induktory powietrza [wentylacja]; grzejniki wentylatorowe; instalacje wentylacyjne; wyciągi wentylacyjne; urządzenia wentylacyjne; terminale wentylacyjne; wentylatory wyciągowe; kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych; kanały dymowe z wentylatorami; instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne]; instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza; filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji; elektryczne wentylatory okienne; elektryczne wentylatory chłodzące; elektryczne grzejniki wentylatorowe; dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych; dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie; kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych; kurtyny powietrzne do wentylacji; okapy do urządzeń wentylacyjnych; okapy zawierające wentylatory wyciągowe; przemysłowe urządzenia wentylacyjne; przenośne urządzenia do wentylacji; przepustnice do instalacji wentylacyjnych; rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji; systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja); systemy HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja); urządzenia wentylacyjne do pojazdów; urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych; urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną; wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych]; wentylatory do klimatyzacji; wentylatory do kominów; wentylatory do pojazdów; wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych; wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów; wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów; wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin; wentylatory do użytku domowego; wentylatory do użytku handlowego; wentylatory do użytku przemysłowego; wentylatory do użytku w pojazdach; wentylatory do wymienników ciepła; wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych; wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych; wentylatory elektryczne do użytku osobistego; wentylatory elektryczne [do użytku domowego]; wentylatory osiowe do klimatyzacji; wentylatory pożarowe do usuwania gazów; wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów; wentylatory pożarowe do usuwania oparów; wentylatory pożarowe oddymiające; wentylatory stosowane w klimatyzatorach; wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji]; wentylatory z silnikiem do klimatyzacji; wentylatory ze sprężonym powietrzem; wiatraki napędzane silnikiem do wentylacji; wirniki powietrzne do wentylacji; wyciągi wentylacyjne do laboratoriów; wyciągi wentylacyjne do pary; wyciągi wentylacyjne do zamrażarek; wyciągi wentylacyjne dymu; wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne]; kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych]; dymowe kanały; kanały dymowe z wyciągami; urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa]; urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące]; kanały dymowe do kotłów grzewczych; kanały dymowe do urządzeń grzewczych; przepustnice przeciwpożarowe; przepustnice regulujące powietrze; przepustnice do uwalniania dymu; przepustnice do wyrównywania powietrza; przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia; przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni; przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni; przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów: przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów; przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia; przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu; przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów; przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów; przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu; zawory do klimatyzatorów; zawory do rur; zawory [akcesoria hydrauliczne]; zawory kontroli poziomu; zawory do grzejników; zawory bezpieczeństwa do rur gazowych; zawory termostatyczne; zawory odcinające do regulowania gazu; zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych; zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego; zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do urządzeń gazowych; zawory nadmiarowe [przyrządy bezpieczeństwa] do rur gazowych; zawory do kontroli temperatury [części instalacji centralnego ogrzewania]; urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych; czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania; dysze regulujące [części kominków]; dysze regulujące [części pieców]; regulatory gazu; regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni; regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni; regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się ognia; regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu; regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów; regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów; kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur gazowych; regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania; kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur wodnych; rury do kotłów grzewczych; rury kotłowe centralnego ogrzewania; rury wodociągowe do instalacji sanitarnych; rury będące częściami instalacji sanitarnych; metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych]; przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych; wymienniki ciepła; kominki; kominki elektryczne; dmuchawy kominowe; wyciągi kominkowe; osłony kominkowe; wymienniki ciepła do kominków; okapy pochłaniające parę do kominków; filtry kurzu; filtry powietrza; filtry do klimatyzacji; elektrostatyczne filtry powietrza; filtry elektryczne do klimatyzacji; filtry do oczyszczania powietrza; filtry do oczyszczaczy powietrza; filtry do odsysaczy gazów; filtry do odsysaczy dymu; filtry do instalacji przemysłowych; filtry do oczyszczania gazów odlotowych; filtry powietrza do celów przemysłowych; filtry powietrza do użytku domowego; filtry powietrza do instalacji przemysłowych; filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych; filtry do okapów do wyciągów powietrznych; filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych]; filtry do użytku przemysłowego i domowego; filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje]; filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania; filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji; filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary; filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza]; filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji]; filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych; filtry do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych]; filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralnego ogrzewania; instalacje do filtrowania powietrza; urządzenia do ogrzewania; kurtyny powietrzne; elementy grzewcze; elementy ogrzewania elektrycznego; elementy zabezpieczające do rur gazowych; armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych; instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna; armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych; armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych; akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych; instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza; instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji; instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody; palniki, bojlery i podgrzewacze; aparatura i urządzenia chłodnicze; aparatura i instalacje chłodnicze; filtry powietrza do klimatyzacji; nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania; naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania; grzejniki do centralnego ogrzewania; instalacje do schładzania wody; instalacje klimatyzacyjne; instalacje wodociągowe; czyste komory [instalacje sanitarne]; kondensatory gazów inne niż części maszyn; aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza; odpowietrzacze nieautomatyczne do parowej instalacji grzewczej, instalacje do ogrzewania wodnego; urządzenia do chłodzenia powietrza; przewody [części instalacji sanitarnych]; regulacja wyciągów [ogrzewnictwo]; aparatura do wentylacji i klimatyzacji; instalacje do wentylacji pojazdów [klimatyzacja]: wentylatory [klimatyzacja]; instalacje do dystrybucji wody; instalacje do zaopatrywania w wodę; wodociągowe instalacje; zasuwy [szyby] do wyciągów [ogrzewnictwo]; zawory kanalizacyjne; bojlery; urządzenia do odzyskiwania ciepła i rekuperatory ciepła; dmuchawy klimatyzacyjne; elementy grzejne; filtry [części instalacji domowych i przemysłowych]; bojlery gazowe; urządzenia do oczyszczania gazu; grzejniki; kotły grzewcze; kanały kominowe; kanały kominowe do kotłów grzewczych; urządzenia klimatyzacyjne; instalacje klimatyzacyjne samochodowe; kolektory słoneczne; kominki domowe; wyciągi kominowe; wyciągi kuchenne; urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe; instalacje do ogrzewania wody; instalacje do wytwarzania pary; płyty grzejne; suszarki powietrza; zawory regulujące poziom w zbiornikach; zawory mieszalnikowe do przewodów wodociągowych; instalacje i aparatura sanitarna; wężownice do instalacji ogrzewczych i chłodzących; armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych; zasobniki ciepła; dmuchawy [części instalacji do nawiewu]; aparatura do suszenia; urządzenia i instalacje do suszenia; urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody; urządzenia zasilające kotły grzewcze.
Class Code: 017
Class Description: Rubber Products
Goods & Services: niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych; uszczelki niemetalowe do redukcji tarcia w metalach; króćce niemetalowe; złączki; złączki do rur niemetalowe; niemetalowe złączki do węży; połączenia rurowe [złączki] niemetalowe; niemetalowe złączki do rur elastycznych; złączki z kauczuku do rur; niemetalowe połączenia rurowe [złączki] części sztywnych instalacji wodociągowych; gumowe złączki do połączeń splatanych kabli nieelektrycznych; niemetalowe złączki do użytku z przewodami wężowymi; taśmy izolacyjne; taśmy uszczelniające (niemetalowe -); taśmy do uszczelniania gwintów rurowych; taśmy do izolacji elektrycznej; taśmy do celów izolacyjnych; taśmy do wypełniania ubytków; taśmy samoprzylepne do celów technicznych; taśmy, paski i błony klejące; taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (niemetalowe -); taśmy przylepne do użytku w przemyśle; taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego; taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji; profile uszczelniające niemetalowe; pręty i drążki z tworzyw sztucznych; gumowe pręty i drążki; podkładki gumowe chroniące śruby; mieszaniny uszczelniające do gwintów [śruby]; podkładki gumowe chroniące śruby ściągające; tuleje do izolacji silników; tuleje izolacyjne do maszyn; tuleje wzmacniające rury [guma]; niemetalowe połączenia rurowe tulejowe; tuleje gumowe osłaniające części maszyn; tuleje identyfikacyjne z tworzywa sztucznego do rur; wsporniki rur izolowanych; wodoszczelne kołnierze z kauczuku; kołnierze z kauczuku do łączenia rur; zaciski gumowe do rur; zaciski do kabli z gumy; łączniki rurowe niemetalowe; niemetalowe łączniki do węży; rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu; giętkie rury, węże i akcesoria do nich, w tym zawory; zawory z gumy lub wulkanizowanych włókien [z wyjątkiem elementów maszyn]; zawory z kauczuku syntetycznego; tłumiki wibracji z kauczuku; rury izolowane (niemetalowe); rury giętkie; rury nylonowe; niemetalowe rury wężowe; rury giętkie niemetalowe; rury z kauczuku silikonowego; elastyczne rury do celów izolacyjnych; gumowe rury i przewody rurowe; termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego; elastyczne rury zawierające włókna węglowe; osłony z kauczuku na rury; elastyczne rury wężowe z kauczuku; elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych; osłony z kauczuku syntetycznego na rury; termoizolowane rury wykonane z tworzyw sztucznych; rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych; elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych; elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów gazowych; rury giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych; przewody do klimatyzatorów; przewody giętkie niemetalowe; przewody giętkie transportujące powietrze; elektryczne przewody (izolatory do -); przewody gumowe; giętkie przewody rurowe wykonane z kauczuku; giętkie przewody rurowe wykonane z materiałów włókienniczych; giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych; uszczelki niemetalowe; uszczelki do rur; niemetalowe uszczelki w osłonkach; uszczelki do użytku przemysłowego; uszczelki w formie pierścieni; plomby, uszczelki i wypełnienia; uszczelki niemetalowe do przewodów; uszczelki do wymienników ciepła; uszczelki niemetalowe do rur gazowych; uszczelki niemetalowe zapobiegające wyciekom cieczy; uszczelki do segmentów okładzinowych tuneli; uszczelki niemetalowe do montażu otworów włazowych; uszczelki do stosowania jako uszczelnienia do płynów; uszczelki gumowe; uszczelki ognioodporne; niemetalowe izolowane osłony do rur; osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych; tuleje gumowe do osłony części maszyn; niemetalowe osłony do rur; niemetalowe izolowane osłony rur; osłony termoizolacyjne do zaworów; osłony narożników z gumy; niemetalowe osłony złącz; watowane osłony izolacyjne; membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące; wełna mineralna; izolacja rur; izolacje akustyczne; substancje izolacyjne; powłoki izolacyjne; materiały izolacyjne; zaprawy izolacyjne; wypełniacze izolacyjne; materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej; materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej; izolacja do klimatyzatorów; ognioodporne materiały izolacyjne; materiały uszczelniające i izolacyjne; materiały izolacyjne dla budownictwa; wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne; artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające; konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna]; materiały uszczelniające; mieszanki uszczelniające; masy uszczelniające; uszczelniacze do uszczelniania złączy; uszczelniacze płynne; uszczelniacz do połączeń; zespoły uszczelniające niemetalowe; izolacyjne masy uszczelniające; mieszanki uszczelniające do uszczelniania gwintów na rurach; substancje uszczelniające do połączeń rurowych; pierścienie uszczelniające wykonane z gumy; gumowe materiały uszczelniające do połączeń; niemetalowe okładziny rurowe do uszczelniania rur; środki uszczelniające do stosowania w budownictwie; kurtyny dymowe; niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne; izolacje do budynków z włókna szklanego; izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur; izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem; izolacje piankowe do użytku w budownictwie; maty izolacyjne; płyty izolacyjne; wełna szklana do użytku jako materiał izolacyjny; niemetalowe elementy dystansujące do rur; elementy uszczelniające składające się z gumy; armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza; materiały termoizolacyjne; dźwiękoszczelne materiały; materiały do uszczelniania; materiały do wypełniania; materiały izolacyjne do dachów; wypełnienia kauczukowe [materiały wyściełające]; materiały wypełniające z gumy; materiały wypełniające [zatykające]; artykuły i materiały termoizolacyjne; artykuły i materiały elektroizolacyjne; artykuły i materiały dźwiękochłonne; artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem; materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią; artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań; półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych; półprzetworzone żywice syntetyczne; włókna mineralne; włókna węglowe; włókna szklane i wełna szklana; przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych; uszczelniające pierścienie; materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła; ciepłochronne materiały; wełna żużlowa [izolator]; zbrojenia niemetalowe do rur; tworzywa sztuczne półprzetworzone; wypełnienia do złącz rozprężnych; zawory klapowe gumowe; zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry; materiały zbrojeniowe niemetalowe do rur; armatura do przewodów niemetalowa; materiały filtracyjne z tworzyw sztucznych lub z pianek półprzetworzonych; tworzywa uniemożliwiające promieniowanie cieplne; złączki do przewodów niemetalowe; króćce do rur niemetalowe; szczeliwa do połączeń; wata szklana do izolacji; tkaniny z włókna szklanego do izolacji; tkaniny izolacyjne; uszczelki, uszczelki z kauczuku i włókna wulkanizowanego; żywice syntetyczne półprzetworzone; materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych]; izolatory; kauczuk syntetyczny; pierścienie gumowe; pierścienie wodoszczelne; uszczelki do połączeń; żywice sztuczne półprzetworzone; materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych; uszczelnienia wodoodporne; włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa; substancje uszczelniające do połączeń; giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe.
Class Code: 019
Class Description: Non-Metallic Building Material Products
Goods & Services: kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe -); kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji; niemetalowe klapki wentylatorów do budynków; niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków; niemetalowe rury wentylacyjne do budynków; osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC (ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja); osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe; otwory wentylacyjne w ziemi niemetalowe; przewody wentylacyjne okien dachowych niemetalowe; ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu; śluzy [kanały], nie z metalu; kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych; profile niemetalowe dla budownictwa; profile panelowe z materiałów niemetalowych; wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie; kołnierze ognioodporne na rury niemetalowe; rury i rurki oraz wyposażenie do nich, w tym zawory, niemetalowe; zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych; niemetalowe klapy; rury sztywne, niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; wstępnie izolowane niemetalowe rury spajane do budownictwa; sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych]; rury wykonane z cementu do użytku w budownictwie; rury wylotowe niemetalowe do instalacji budynków; rury niemetalowe do dachowych instalacji odwadniających; rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych; rury opadowe z materiałów niemetalowych; rury z gliny i przewody; rury ceramiczne i cementowe; rury z piaskowca; rury odpływowe; przewody odpowietrzające niemetalowe; przewody do klimatyzacji, niemetalowe; przewody grzewcze, niemetalowe; przewody kominowe niemetalowe do zastosowania w budownictwie; przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie; niemetalowe przewody do dystrybucji wody; przewody niemetalowe do wypływu wody; ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych; kominy niemetalowe; obudowy kominków; wykładziny kominów niemetalowe; zakończenia kominów niemetalowe; kominowe trzony niemetalowe; niemetalowe okładziny kominowe; deflektory kominowe niemetalowe; kominowe przedłużacze niemetalowe; obudowy kominków niemetalowe; bloki do budowy kominów niemetalowe; obudowy kominków z tworzyw sztucznych; osłony kanałów z materiałów niemetalowych; niemetalowe osłony przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych; osłony przed ogniem niemetalowe do przewodów elektrycznych; studzienki rewizyjne wykonane z materiałów niemetalowych; pokrywy do włazy niemetalowe; kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe; uchwyty osłon uszczelniających niemetalowe; materiały do ochrony przeciwpożarowej niemetalowe do użytku w budownictwie; łuki z materiałów niemetalowych; niemetalowe materiały na pokrycia dachowe; elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe; elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe; niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne; wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe; konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa; prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu; niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne; kamień, skała, glina i minerały; budowlane konstrukcje niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe; niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa; kształtowniki niemetalowe; listwy niemetalowe; rury spustowe niemetalowe; rury wodociągowe niemetalowe; nasady kominowe niemetalowe; przewody ciśnieniowe niemetalowe; belki niemetalowe; pokrycia dachowe niemetalowe; dźwigary niemetalowe; kratownice niemetalowe; ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe; okładziny niemetalowe dla budownictwa; podpory niemetalowe; pokrycia niemetalowe dla budownictwa; powłoki [materiały budowlane]; rynny dachowe niemetalowe; sufity niemetalowe; ścianki szczelne niemetalowe; wykładziny niemetalowe dla budownictwa; zaprawy budowlane; rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe.
Class Code: 035
Class Description: Advertising, Business & Retail Services
Goods & Services: usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z towarami z dziedziny ogrzewania wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji; usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji oraz częściami tych systemów.
Class Code: 037
Class Description: Construction and Repair Services
Goods & Services: budownictwo; doradztwo inżynieryjne [budownictwo]; informacja budowlana; informacja o naprawach; instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja); konserwacja i naprawa budynków; budowa, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń oraz systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji oraz ich części; instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych; czyszczenie kominów; czyszczenie i naprawa kotłów; instalacja, konserwacja i naprawy maszyn; instalowanie i naprawy ogrzewania; instalowanie i naprawy pieców; budowa i konserwacja rurociągów.
Class Code: 006
Class Description: Metal Products
Goods & Services: kanały metalowe na rury wentylacyjne; kanały wentylacyjne z metalu do budynków; kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach; kratki wentylacyjne z metalu; metalowe, dachowe otwory wentylacyjne; metalowe kanały wentylacyjne; metalowe kratki wentylacyjne do budynków; metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach; metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja); przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych; przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; przewody wentylacyjne z metalu; ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu; wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa; kolanka do rur metalowe; metalowe kolanka u-kształtne; metalowe, kolankowe otwory wylotowe; kanały metalowe; króćce [korki] metalowe; metalowe złączki rurowe; metalowe złączki kablowe (nieelektryczne -), konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe; osprzęt do rur [złączki] metalowy; klamry [zaciski] metalowe; klamry zaciskowe z metalu; klamry metalowe; klamry do użytku w budownictwie; metalowe kanały dymowe do użytku w budownictwie; kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe; zamocowania rur [obejmy do -] metalowe; taśmy metalowe; stal (taśmy ze -); taśmy do związywania metalowe; metalowe profile; profile aluminiowe; metalowe opaski zaciskowe do kabli; opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur; pręty z metalu; metalowe pręty wzmacniające; gwintowane pręty metalowe; śruby metalowe; metalowe osłony na śruby; nakrętki, śruby i złącza; śruby do łączenia przewodów, metalowe: metalowe nakrętki; nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu; metalowe tuleje kotwowe; metalowe tuleje wspomagające do rur; tuleje metalowe [inne niż części do maszyn]; metalowe tuleje rozszerzane służące do przymocowywania śrub; wsporniki metalowe; wsporniki sufitowe z metalu; kołnierze metalowe; regulowane kołnierze [metalowe]; kołnierze kotwowe z metalu; metalowe wkręty dociskowe; zaciski metalowe; zaciski [klamry] metalowe; naprężanie (zaciski do -); metalowe zaciski do węży; zaciski linowe metalowe; metalowe zaciski regulowane; zaciski zawieszeniowe z metalu; metalowe zaciski do rur; zaciski do rur i kabli, metalowe; łączniki rurowe z metalu; łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur; metalowe łączniki w kształcie pierścienia; łączniki do rur [metal]; metalowe łączniki do rur; metalowe zawory klapowe; ręczne zawory metalowe; zawory z metalu (inne niż części maszyn); rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe; rury, węże oraz akcesoria do tych towarów, w tym zawory; zawory metalowe do sterowania przepływem gazów w rurociągach; metalowe zawory regulujące [inne niż części maszyn]; klapy zwrotne z metalu [inne niż części maszyn]; dysze, końcówki wylotowe z metalu; puszki metalowe; skrzynki ogniotrwałe; metalowe skrzynki; rury i rurki metalowe; wstęgi na rury; rury kołnierzowe metalowe; rury metalowe do gazów; przewody metalowe; rury metalowe do użytku przemysłowego; metalowe rury odprowadzające do instalacji budowlanych; rury miedziane [inne niż części maszyn]; rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów; rury żeliwne; rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti): rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione; rury ze stali nierdzewnej; rury ze stopów niklu; rury ze stopów miedzi; metalowe rury łukowe; metalowe rury odpływowe; metalowe przewody; przewody klimatyzacyjne metalowe; przewody odpowietrzające z metalu; przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych; przewody centralnego ogrzewania, metalowe; metalowe przewody powietrzne do budynków; przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe; metalowe nakładki stykowe; złączki rur metalowe; konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe; uszczelki metalowe; kominy metalowe; wykładziny kominowe metalowe; metalowe okładziny kominowe; kominowe trzony metalowe; deflektory kominowe metalowe; metalowe końcówki kominowe; metalowe bloki kominowe; nasady kominowe metalowe; osłony z metalu; metalowe osłony do rur; osłony tulejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne; metalowe studzienki rewizyjne; włazy metalowe; gwoździe; metalowe pierścienie uszczelniające; łuki z metalu; metalowe łuki rurowe (krzywaki); metalowe elementy dachowe; metalowe elementy budowlane; gotowe elementy budowlane [metalowe]; metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne; drobne wyroby metalowe; kable, druty i łańcuchy, z metalu; kształtowniki metalowe; metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami; płyty metalowe; prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe; prefabrykowane konstrukcje metalowe; metalowe przewody grzewcze; przewody wodociągowe, metalowe; metalowe rurociągi zasilające (przewody); armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza; materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe; blacha [płyty, arkusze]: blacha stalowa ocynowana; metalowe materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych; pokrywy do włazów metalowe; dysze metalowe: złącza metalowe do kabli nieelektryczne; rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe; materiały konstrukcyjne metalowe; pojemniki metalowe; pręty metalowe do lutowania i spawania: przewody instalacyjne rozgałęźne metalowe; rury spustowe metalowe; wiązadła metalowe; zawory wodociągowe metalowe; metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe.
Class Code: 007
Class Description: Machinery Products
Goods & Services: napędy do klap wentylacyjnych; pompy, kompresory i wentylatory; ssące wentylatory wyciągowe; wentylatory będące częściami maszyn; wentylatory do chłodzenia silników w pojazdach; wentylatory do silników; wentylatory do sprężania; zawory redukcyjne [części maszyn]; przekładnie redukcyjne [części do maszyn]; metalowe złączki do rur [części maszyn]; kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części silników]; tuleje zaciskowe [części narzędzi z napędem elektrycznym]; tłumiki; zaciski magnetyczne [części maszyn], elastyczne łączniki [części narzędzi]; łączniki zaciskowe do rur [części do maszyn]; łączniki do rur [części maszyn]; regulatory [zawory] jako części maszyn; jednokierunkowe klapy z metalu [części maszyn]; dysze będące częściami maszyn; siłowniki przepustnic, siłowniki liniowe; siłowniki obrotowe; siłowniki hydrauliczne; siłowniki zaworowe; pneumatyczne siłowniki zaworowe; siłowniki z wbudowanym mechanizmem przekładniowym do zaworów rurociągów; regulatory; regulatory ciśnienia [zawory] stanowiące części maszyn; regulatory jako części maszyn; rury [dopasowane części maszyn]; rury stanowiące wbudowane części maszyn; wymienniki ciepła [części maszyn]; osłony maszyn; pokrywy [osłony, części maszyn]; filtry do gazów [maszyny]; kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn]; urządzenia sterujące procesami [hydrauliczne]; urządzenia sterujące procesami [mechaniczne]; urządzenia sterujące procesami [pneumatyczne]; zawory sterujące [części do maszyn]; metalowe elementy rurowe izolowane cieplnie [części do maszyn]; zawory klapowe [części maszyn]; mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych; paski napędowe do wentylatorów silników; pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników; pompy [części maszyn lub silników]; urządzenia do ssania powietrza; mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników; mechanizmy sterownicze do maszyn i silników; zawory [części maszyn lub silników].
Class Code: 009
Class Description: Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products
Goods & Services: elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycznych; elektryczne zawory regulujące; zawory termostatyczne; puszki przyłączeniowe [elektryczność]; puszki elektroinstalacyjne; puszki do połączeń elektrycznych; puszki na przełączniki elektryczne; skrzynki bezpiecznikowe; skrzynki zasilające; skrzynki rozdzielcze elektryczne; elektryczne skrzynki sterownicze; skrzynki przyłączeniowe [elektryczność]; skrzynki połączeniowe [elektryczne]; tłumiki; tłumiki hałasu [części elektryczne]; elektryczne siłowniki liniowe; siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne]; centrale automatyczne, regulatory ciepła; regulatory temperatury; elektroniczne regulatory; regulatory termostatyczne; kontrolery (regulatory); regulatory termiczne; regulatory poziomu [aparatura elektryczna]; regulatory do żaluzji z lamelami [elektryczne]; przewody metalowe [elektryczne]; przewody elektryczne; kable i przewody elektryczne; złączki [elektryczność]; osłony kabli [przewody]; ozdobne osłony do wykrywaczy dymu, ukształtowane; czujniki przeciwpożarowe; urządzenia przeciwpożarowe; elektroniczne urządzenia sterujące; urządzenia sterujące temperaturą, [termostaty]; elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem; czujniki; czujniki płomieni; czujniki gazu; czujniki elektroniczne; czujniki elektryczne; czujniki dymu; czujniki temperatury; czujniki ognia; czujniki ciśnienia; czujniki ciepła [termostaty]; czujniki i detektory; czujniki dymu i tlenku węgla; urządzenia pomiarowe; alarmy pożarowe; analizatory powietrza; elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące; elektryczne urządzenia pomiarowe; gazometry [urządzenia pomiarowe]; liczniki; mierniki [przyrządy pomiarowe]; odzież chroniąca przed ogniem; piorunochrony; przyrządy pomiarowe; sprzęt do gaszenia ognia; termostaty; tuleje złączowe do kabli elektrycznych; urządzenia do kontroli i regulacji ciepła; urządzenia do pomiarów precyzyjnych; urządzenia do pomiaru ciśnienia; urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów; urządzenia zdalnego sterowania; wskaźniki temperatury; wykrywacze [detektory]; wykrywacze dymu; wyłączniki samoczynne; wyłączniki zdalnie sterowane; złącza elektryczne.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. Trademarkia Network Law firm - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.