BANDTURF

BANDTURF European Union Trademark Information

Status Update! On Monday, August 12, 2019, status on the BANDTURF trademark changed to Application filed.

On Monday, August 12, 2019, an european community trademark registration was filed for BANDTURF by . The OHIM has given the trademark application number of 018107668. The current status of this trademark filing is Application filed. The correspondent listed for BANDTURF is Michael Munch Østergaard   of   Nordborgvej 15, Silkeborg, DK 8600 . The BANDTURF trademark is filed in the category of Advertising, Business & Retail Services , Communications Services , Education and Entertainment Services , Computer & Software Services & Scientific Services , Personal & Legal & Social Services , Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products .
Word Mark: BANDTURF
Status/
Status Date:
Application filed
Monday, August 12, 2019
Application Number: 018107668
Filing Date: Monday, August 12, 2019
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Word
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Not Available
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
Correspondent:
Nordborgvej 15
Silkeborg
DK 8600

Classification Information

Class Code: 035
Class Description: Advertising, Business & Retail Services
Goods & Services: Annonce- og reklamevirksomhed; Formidling af information og henvisninger vedrørende varer, tjenesteydelser, arrangementer og aktiviteter; Udbydelse af karrierenetværkstjenester online og informationer inden for beskæftigelse, rekruttering af personale, jobressourcer og jobopslag; Formidling af erhvervs- og netværksinformation inden for personlig udvikling; Formidling af erhvervs- og netværksinformation inden for organisationer via sociale onlinenetværk.
Class Code: 038
Class Description: Communications Services
Goods & Services: Telekommunikation; Telekommunikationsvirksomhed, nemlig elektronisk datatransmission, meddelelser og information mellem og blandt computere, mobilt og håndholdt udstyr og ledningsforbundet og trådløst kommunikationsudstyr; Telekommunikationsvirksomhed, nemlig at gøre brugere i stand til at transmittere meddelelser, kommentarer, multimedieindhold, videoer, fotografier, lydindhold, animationer, billeder, tekst, information og andet brugergenereret indhold via globale computernetværk og andre computer- og kommunikationsnetværk; Tilvejebringelse af onlinekommunikationslinks, som leder brugeren til andre websteder; Tilvejebringelse af onlinefora, -træfpunkter og elektroniske opslagtavler for brugere til opsætning, søgning, gennemsyn, udveksling, anmeldelse, vurdering og kommentering af emner af interesse; Tilvejebringelse af adgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og onlinedatabaser; Udsendelse af lyd, tekst, video og multimedier via computernetværk og elektroniske kommunikationsnetværk, nemlig uploadning, anbringelse, visning, opmærkning og elektronisk transmission af data, lyd og video; Formidling af adgang til computerdatabaser inden for underholdning og uddannelse; Formidling af adgang til computerdatabaser inden for netværksarbejde for virksomheder; Udbydelse af telekommunikationsfaciliteter, der gør det muligt at dele blogs, fotografier, videoer, podcasts og andre audiovisuelle materialer; Udbydelse af telekommunikationsfaciliteter, der gør det muligt at oprette og ajourføre personlige elektroniske websider med brugerens eget indhold; Transmission af databaseinformation via telekommunikationsnetværk; Arrangering og vedligeholdelse af et forum til udveksling af information blandt brugere via anvendelse af et globalt computernetværk.
Class Code: 041
Class Description: Education and Entertainment Services
Goods & Services: Undervisningsvirksomhed; Uddannelses- og underholdningsvirksomhed; Spredning af oplysninger samt formidling, sponsorering og værtsvirksomhed i forbindelse med seminarer, præsentationer og debatgrupper; Værtsvirksomhed i forbindelse med udstillinger, konferencer med kulturelt og uddannelsesmæssigt sigte; Organisering og ledelse af onlinearrangementer inden for undervisning og underholdning.
Class Code: 042
Class Description: Computer & Software Services & Scientific Services
Goods & Services: Design og udvikling af computer hardware og computer software; Værtsvirksomhed i forbindelse med virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper, arrangementer, deltage i debatter og indgå i social eller forretningsmæssig netværksvirksomhed; Hosting af digitalt indhold på internettet; Hosting af et interaktivt websted og onlinesoftware, der ikke kan downloades, til uploading, downloading, postering, fremvisning, visning, tagging, deling og elektronisk transmittering af meddelelser, kommentarer, multimedieindhold, videoer, fotografier, lydindhold, animation, billeder, tekst, information og andet brugergenereret indhold; Formidling af et websted med software, som ikke kan downloades, inden for forretningsmæssig netværksvirksomhed og markedsføring, ansættelse, rekruttering, annonce- og reklamevirksomhed, markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger; Formidling af software, der ikke kan downloades, og som gør det muligt for brugerne at søge, finde og kommunikere med andre via elektroniske kommunikationsnetværk med henblik på netværkssamarbejde.
Class Code: 045
Class Description: Personal & Legal & Social Services
Goods & Services: Social introduktion og netværksvirksomhed; Sociale onlinenetværk, hvor registrerede brugere kan dele information, fotografier, lyd- og videoindhold og involvere sig i indbyrdes kommunikation og samarbejde med det formål at danne grupper og deltage i sociale netværk.
Class Code: 009
Class Description: Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products
Goods & Services: Computer software; applikationssoftware; Software til brug i forbindelse med virtuelle fællesskaber for registrerede brugere med henblik på at organisere grupper, arrangementer, deltage i debatter og indgå i social eller forretningsmæssig netværksvirksomhed; software til uploading, downloading, postering, fremvisning, visning, tagging, deling og elektronisk transmittering af meddelelser, kommentarer, multimedieindhold, videoer, fotografier, lydindhold, animation, billeder, tekst, information og andet brugergenereret indhold; software til brug for forretningsmæssig netværksvirksomhed og markedsføring, ansættelse, rekruttering, annonce- og reklamevirksomhed, markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger; software som gør det muligt for brugere at søge, finde og kommunikere med andre via elektroniske kommunikationsnetværk med henblik på netværkssamarbejde; Software til anvendelse inden for levering, distribution og transmission af medieindhold; Software med faciliteter til transmission, opbevaring, deling, indsamling, redigering, organisering og modificering af medieindhold.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. Trademarkia Network Law firm - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.