JP|Politikens Hus

JP|Politikens Hus European Union Trademark Information

On Thursday, September 12, 2019, an european community trademark registration was filed for JP|Politikens Hus by JP/Politikens Hus A/S . The OHIM has given the trademark application number of 018124168. The current status of this trademark filing is Application under examination. The correspondent listed for JP|Politikens Hus is ZACCO DENMARK A/S   of   Arne Jacobsens Allé 15, Copenhagen S, DK 2300 . The JP|Politikens Hus trademark is filed in the category of Paper Goods and Printed Material , Advertising, Business & Retail Services , Communications Services , Transportation & Storage Services , Education and Entertainment Services , Computer & Software Services & Scientific Services , Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products .
Word Mark: JP|Politikens Hus
Status/
Status Date:
Application under examination
Thursday, September 12, 2019
Application Number: 018124168
Filing Date: Thursday, September 12, 2019
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Word
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Not Available
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
Correspondent:
Arne Jacobsens Allé 15
Copenhagen S
DK 2300

Classification Information

Class Code: 016
Class Description: Paper Goods and Printed Material
Goods & Services: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, magasiner, nyhedsbreve, bøger, kataloger og brochurer, trykte opslagsværker, undervisningsmaterialer (dog ikke apparater); kontorartikler af papir og pap; papirblokke; dokumentmapper [papirvarer]; klistermærker (papirvarer); trykte papiretiketter; papir til kuverter; etiketter af papir; plakater af papir; skabeloner af papir; papirvarer til kontorbrug; reklame- og annoncetavler af papir; reklame- og annonceskilte af papir; skilte af papir eller pap; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer (papirvarer og skriveredskaber); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater).
Class Code: 035
Class Description: Advertising, Business & Retail Services
Goods & Services: Annonce og reklamevirksomhed, herunder salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed og marketing; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; tilvejebringelse af forretningsoplysninger; alle de nævnte tjenesteydelser også formidlet via Internettet; professionel rådgivning vedrørende annonce- og reklamevirksomhed; bogklubvirksomhed, nemlig salgsfremmende og reklamemæssige tjenesteydelser i form af promovering af andres bøger; distribution af reklame- og annoncematerialer.
Class Code: 038
Class Description: Communications Services
Goods & Services: Telekommunikationsvirksomhed, herunder også i forbindelse med Internettet; elektronisk post; information om telekommunikation; udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; tilvejebringelse af adgang til elektroniske aviser og radioudsendelser på et globalt computernetværk; nyhedsbureauer, tilvejebringelse af elektroniske nyhedstavler; udlejning af adgangstid til computerdatabaser; tilvejebringelse af reklameplads, reklametid og reklamemedier; tilvejebringelse af information om mediekommunikation; kommunikation via elektroniske medier; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser.
Class Code: 039
Class Description: Transportation & Storage Services
Goods & Services: Levering, fremsendelse og distribution af aviser og tidsskrifter.
Class Code: 041
Class Description: Education and Entertainment Services
Goods & Services: Forlagsvirksomhed, herunder elektronisk forlagsvirksomhed; udgivervirksomhed, herunder udgivelse af bøger og aviser; nyhedsformidling; reportagevirksomhed; redaktionsvirksomhed i forbindelse med udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster); udgivelse af aviser, bøger og tekster (undtagen reklametekster), herunder multimedieudgivelse af elektroniske publikationer og magasiner; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; tilvejebringelse af journalistisk materiale, herunder billeder, biografier og oplysninger om begivenheder; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer og opslagsværker, ikke downloadable; produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk; radio- og tv-underholdning; uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle aktiviteter og arrangementer, forlystelser og indkøbsmuligheder; arrangering af konferencer og seminarer; tilvejebringelse af online spiltjenester fra et computernetværk (ikke downloadable).
Class Code: 042
Class Description: Computer & Software Services & Scientific Services
Goods & Services: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; videnskabelig og industriel forskning; programmering af computere; udvikling og vedligeholdelse af databaser til brug for andre; design og ajourføring af computerprogrammer; opdatering af computer software; udlejning af computere og computerprogrammer; design af internet-sider, overvågning, administration, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; professionel rådgivning vedrørende ovenstående tjenesteydelser, såsom rådgivning vedrørende computer hardware og software.
Class Code: 009
Class Description: Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products
Goods & Services: Databehandlingsudstyr; elektroniske, optiske og magnetiske databærere; medier til lagring af data; medieindhold; CD-rommer; computer hardware og software, herunder til medier og forlagsvirksomhed; softwareapplikationer (downloadable) til computer, mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske enheder; elektroniske databaser; elektroniske opslagsværker (downloadable) og elektroniske publikationer (downloadable), herunder også sådanne publikationer i multimedieformat (kombination af tekst, billeder, video, tale og musik) og i interaktive former; digitale lydfiler, videoer, film og tv-programmer der kan downloades fra internettet; podcasts.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. Trademarkia Network Law firm - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.