RTPPK

RTPPK European Union Trademark Information

On Tuesday, June 4, 2019, an european community trademark registration was filed for RTPPK by Casting International B.V. . The OHIM has given the trademark application number of 018075868. The current status of this trademark filing is Application under examination. The correspondent listed for RTPPK is MERK-ECHT B.V.   of   Keizerstraat 7, Breda, NL 4811 HL . The RTPPK trademark is filed in the category of Advertising, Business & Retail Services , Communications Services , Education and Entertainment Services , Computer & Software Services & Scientific Services , Personal & Legal & Social Services .
Word Mark: RTPPK
Status/
Status Date:
Application under examination
Friday, June 21, 2019
Application Number: 018075868
Filing Date: Tuesday, June 4, 2019
Registration Date: Not Available
Type of Mark: Figurative
Kind of Mark: Individual
Mark Distinctiveness: Yes
Filing Language: Netherlands
Secondary Language: Not Available
Last Applicant/Owner:
Correspondent:
Keizerstraat 7
Breda
NL 4811 HL
Logo Design Information
Design Feature:
(1) Rectangles
(2) Several quadrilaterals juxtaposed, joined or intersecting
(3) Quadrilaterals with dark surfaces or parts of surfaces

Classification Information

Class Code: 035
Class Description: Advertising, Business & Retail Services
Goods & Services: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; advertentiebemiddeling; promotionele activiteiten; promotie van banen door het plaatsen van advertenties; diensten op het gebied van personeelsmanagement; zakelijk projectmanagement; werving, selectie, ter beschikking stellen, uitzenden, uitlenen en detacheren van personeel, waaronder ten behoeve van de filmindustrie; outplacement en replacement; arbeidsbemiddeling; human resources management; advisering op het gebied van personeel en personeelszaken; personeelswerving en personeelsselectie; diensten van recruiters, waaronder ten behoeve van de filmindustrie; headhunting; diensten van castingbureaus; sponsorwerving; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende leermiddelen en onderwijsmateriaal, gedrukte publicaties, waaronder boeken, tijdschriften, magazines, periodieken, folders, brochures, publicaties en andere drukwerken, elektronische publicaties en audiovisuele en multimediaproducties, waaronder downloadbare publicaties en producties, merchandise artikelen en andere handelsproducten; handelsinformatie; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Class Code: 038
Class Description: Communications Services
Goods & Services: Telecommunicatie; digitaal overbrengen, verspreiden, uitzenden en verzenden van data, audio, video en multimediabestanden, al dan niet via radio, televisie, satelliet, kabel, ether en elektronische weg; uitzenddiensten; streamingdiensten met betrekking tot data-, audio-, video- en multimediabestanden; uitzenden van televisie- en radioprogramma's en andere programma's, waaronder via internet; overbrengen en uitzenden van (audiovisuele) programma's ten behoeve van abonnees via zogenaamde "pay per view" en "video on demand" systemen; verlenen van toegang tot en het ter beschikking stellen van elektronische communicatienetwerken, online communicatiemogelijkheden, chatrooms en forums; verlenen van toegang tot websites, portals, elektronische databases, sociale netwerken en zoekmachines; verlenen van toegang tot een interactief online platform op internet; verlenen van toegang tot en verhuren van toegangstijd tot computernetwerken; ter beschikking stellen en verhuren van communicatiesystemen en - apparatuur; datacommunicatiediensten; persagentschappen; nieuwsdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Class Code: 041
Class Description: Education and Entertainment Services
Goods & Services: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; audio-, video- en multimediaproductie en fotografie; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek-, amusements- en theaterprogramma's; filmproductie; filmmontage; diensten van filmstudio's; voorbereiding van films; het vinden en beheren van filmlocaties; produceren van films en videofilms; onderwijs, opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren en verzorgen van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; organisatie van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het verstrekken van informatie op het gebied van entertainment, radio- en televisieprogramma's (inhoud), cultuur, educatie, ontspanning en sport; film- en videofilmverhuur; publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen en andere publicaties; diensten van uitgeverij; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Class Code: 042
Class Description: Computer & Software Services & Scientific Services
Goods & Services: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; wetenschappelijk onderzoek en technologische diensten op het gebied van crowdfunding, alternatieve financiering, crowdsourcing, crowdfunding en communities; wetenschappelijk onderzoek en technologische diensten op het gebied van zogenaamde "swarming" dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicaties, waaronder ten behoeve van educatie; platform als een dienst (PaaS); infrastructuur als een dienst (IaaS); software als een dienst (SaaS); cloud computing; elektronisch gegevensopslag; ontwerpen, ontwikkelen en softwarematig updaten van computersystemen, computernetwerken en computers; automatiseringsdiensten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Class Code: 045
Class Description: Personal & Legal & Social Services
Goods & Services: Juridische diensten; juridische advisering; juridische diensten op het gebied van intellectueel eigendom; bescherming, handhaving en beheer van intellectueel eigendom; licentieverlening op het gebied van intellectueel eigendom; film- televisie en videolicenties (juridische dienstverlening); beheer van auteursrechten, onder meer ten behoeve van programmamakers en TV-formatontwikkelaars; verlenen van licenties aan derden voor het gebruik van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten van programmamakers en TV-formatontwikkelaars; diensten van agentschappen voor auteursrechten; opstellen van contracten, waaronder ten behoeve van programmamakers en TV-formatontwikkelaars; advisering inzake regelgeving; analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

100% Satisfaction Guarantee protect your valuable brand now.

  • 1. Trademarkia Network Law firm - #1 Trademark Filing since 2010.
  • 2. Describe how your business or product is being used. Register your mark in 180+ countries.
  • 1. Top Global Specialist - Credibility and Experience!
  • 2. All processes will be performed in a timely manner. You will be informed periodically about the process.

What our customers say:

testimonial

I wasn't too sure what to expect when taking up services, but the professionalism from the site to the customer service is the slickest I have ever experienced.

Camryn, Surrey, UK
What You Can Do:
Trademarkia lets you see how your personal name, product name, trademark name or username is being used on any of 530+ new and popular social networks. Be the first to reserve your name and get help stopping others from using it - all in one place!

 

Trademarkia is the largest search engine for U.S. and CTM trademarks. Each month hundreds of trademarks around the world are filed by licensed attorneys in the Trademarkia network! You can register your trademark in 180+ countries in the world through Trademarkia Network. Trademarkia.com is a free search engine of publicly available government records. Trademarkia.com is not a law firm and does not represent owners & correspondents listed on this page.